Merle Veggerby

autoriseret psykolog

Samtaleterapi og rådgivning

... til voksne, unge, børn og familier.

Samtalerne tager altid udgangspunkt i det, der er vigtigt for dig. De foregår i et trygt rum, hvor der er fokus på tillid og respekt.

Det er vigtigt for mig, at tilbyde dig virksom behandling og specialiseret rådgivning med en høj faglig kvalitet.

Jeg har et ydernummer og tager både imod klienter med lægehenvisning og privat betalende klienter.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og arbejder under Psykologloven og de Etiske principper for nordiske psykologer. Det betyder bl.a. at jeg har tavshedspligt og garanterer dig fuld beskyttelse af dit privatliv.
 

Voksne 

Ønsker du hjælp til en afgrænset problematik, er der ofte tale om kortere forløb. Er det en mere kompleks problematik, der måske har varet i måneder eller år, vil den bedste hjælp ofte være et længerevarende forløb.

Henvendelsesårsager kan fx være stress, angst, depression, ensomhed, sorg, akutte hændelser, udfordringer på arbejdspladsen eller belastninger i familien som konflikter, skilsmisse og sygdom.

Mange henvender sig med et ønske om større selvforståelse, personlig udvikling eller ønske om afklaring i forbindelse med en skillevej. 

Første samtale er altid en afklarende samtale. Vi undersøger de problemstillinger du ønsker hjælp til og de forventninger du har til terapien. Det kræver ingen særlig forberedelse fra din side.  Sammen laver vi en aftale for dit samtaleforløb, så du får det bedst mulige udbytte.

I de efterfølgende samtaler tager vi altid udgangspunkt i det, der er vigtigt for dig. Vi evaluerer løbende, hvilke behov og ønsker du har i forhold til samtalerne.

Der er mulighed for at mødes personligt eller online alt efter hvad du foretrækker. Online samtaler foregår naturligvis via en sikker online platform.

 

Børn og Unge

Når børn eller unge mistrives, oplever de ofte en udefinerbar følelse af utilpashed, som de ikke umiddelbart kan sætte ord på. En kropslig fornemmelse af, at noget ikke er som det burde være. Dette kan vise sig ved tristhed, uro, irritabilitet eller vrede og ved fysiske symptomer som mave- og hovedpine eller søvnvanskeligheder. 

Du kan som barn eller ung have glæde af et samtaleforløb, hvor vi taler om hvordan lige præcis du har det. Du kan få hjælp til at sætte ord på dine tanker, følelser og oplevelser. Sammen finder vi ud af, hvilke ønsker og behov du har og hvordan du kan få det bedre. Det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg i samtalerne og oplever at blive lyttet til. 

Samtaleforløbene er fleksible og tilrettelægges ud fra dine ønsker. Samtalerne foregår som udgangspunkt i min praksis, men vi kan også gå en tur imens vi taler sammen eller mødes online. Hvis du ønsker det, må dine forældre gerne være med til samtalen. Hvis du foretrækker at tale med mig alene, er dine forældre velkomne til at vente i venteværelset imens. Ofte kombinerer vi begge muligheder. Det aftaler vi fra gang til gang.

Jeg samarbejder desuden med speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, og tilbyder kognitive undersøgelser af børn og unge efter aftale.


Forældrerådgivning

En tidlig indsats kan give et barn, et ungt menneske og en hel familie en bedre hverdag. I får mulighed for at vende de spørgsmål og udfordringer, I har i jeres hverdag - uanset om de er store eller små. Det kan være spørgsmål omkring jeres barns udvikling, jeres rolle som forældre eller rollerne i en sammenbragt familie. Det kan også være konkrete problemer eksempelvis omkring ængstelighed, spisning, søvn, tristhed, urolig adfærd, søskendekonflikter, skolefravær m.m. Sammen undersøger vi, hvordan udfordringerne kan forstås og afhjælpes. 

Er I bekymrede for, om jeres barn måske har en diagnose? Her får I mulighed for at drøfte jeres overvejelser med en psykolog med specialviden indenfor børne- og ungdomspsykiatri. Jeg har bred erfaring med diagnoser som autisme, ADHD/ADD, depression, angst, OCD m.fl.  

Måske har jeres barn en diagnose, og I ønsker mere viden og vejledning om hvad dette betyder for jeres barn og jeres familie? Jeg kan give jer information om diagnosen og konkrete redskaber, I kan bruge i jeres hverdag. 

Når ens barn får en diagnose, har man ofte været igennem en lang og slidsom tid forud for diagnosen. Sammen kan vi se på, hvordan børn og voksne i jeres familie kan komme til at trives igen. 


Har du spørgsmål? 

Ring (+45) 42 49 64 26